ZESPÓŁ PAŁACOWO- PARKOWY JANKOWICE/ GMINA TARNOWO PODGÓRNE

 

Poznajcie laureatów konkursu na najlepsze gospodarstwa agroturystyczne Wielkopolski. 

PrzeglądajWyszukaj

Kategoria II  

OBIEKTY NA TERENACH WIEJSKICH O CHARAKTERZE NP. TERAPEUTYCZNYM,  EDUKACYJNYM, REKREACYJNYM, ITD., WYKORZYSTUJĄCE TRADYCJE I WALORY WSI

Nagroda Specjalna w 2016 w Konkursie na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Turystyka blisko natury

Pałac oferuje wiele atrakcji kulturalnych i edukacyjnych, integrujących społeczność lokalną. Na jego terenie mieści się między innymi: Samorządowa Szkoła Muzyczna I Stopnia, Tarnowskie Centrum Senioralne i Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Obiekt włącza się w tworzenie, upowszechnianie    i ochronę kultury a jego wnętrza stanowią znakomitą scenografię dla wystaw, spotkań, lekcji historycznych, konkursów literackich, warsztatów, festiwali muzycznych, konferencji czy szkoleń. Zarówno klasycystyczny budynek jak i park dają możliwość tworzenia prac podczas plenerów malarskich.

Jankowice

ul. Ogrodowa 2

62 – 080 Tarnowo Podgórne

tel.+48 61 10 10 400

www.palacjankowice.pl

Odwiedź nas jak najprędzej!