PARK ORIENTACJI PRZESTRZENNEJ / GMINA CZERWONAK

 

Poznajcie laureatów konkursu na najlepsze gospodarstwa agroturystyczne Wielkopolski. 

PrzeglądajWyszukaj

KATEGORIA III –

Obiekty na terenach wiejskich o charakterze np. terapeutycznym, edukacyjnym, rekreacyjnym itp. wykorzystujące tradycje i walory wsi

Nagroda specjalna w 2019 w Konkursie na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Turystyka blisko natury

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach

Park Orientacji Przestrzennej to wyjątkowy w Europie model przestrzeni służącej rehabilitacji i rewalidacji osób z dysfunkcją wzroku. Otwarta strefa rekreacji jest połączeniem parku krajobrazowego i odtworzonego ogrodu barokowego wraz z zabytkową aleją grabową. W otoczenie wkomponowano specjalne przyrządy dydaktyczne, na których poza rozwijaniem sprawności fizycznej, ćwiczący mogą uczyć się orientacji przestrzennej. Specjalnie dobrane komunikatory głosowe mają pomóc osobom niewidomym znaleźć nowe sposoby orientacji przestrzennej opartej na dźwiękach.

https://pl-pl.facebook.com/ParkOrientacjiPrzestrzennejOwinska/

Pl. Przemysława 9
62 – 005 Owińska

Tel. +48 61 812 04 86

Odwiedź nas jak najprędzej!

"PARK ORIENTACJI PRZESTRZENNEJ to jeden z prawdziwych skarbów Wielkopolski"

 

Opinia wyrażona na profilu facebook Nad Kamionką